top of page

Ata Yağ ve Kimya olarak İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi’ ni faaliyetlerinin ayrılmaz bir süreci olarak kabul etmiştir. Sağlık, Emniyet ve Çevre amaç ve hedeflerine bir çerçeve oluşturması için ilgili yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve diğer kriter ve gereklilikleri takip ederek bu gerekliliklere uyarak karşılamak  ilkesini benimsemiştir.

Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek doğaya, çevreye ve insana verilebilecek maruziyeti en aza indirmektir. Şirket ve doğal kaynaklarını dikkatli kullanarak tasarrufu sağlamak, kaynakları korumak. Firma bünyesinde kullandığımız cihaz ve ekipmanları mevzuatlara uygun bir şekilde kullanmak ve kalibrasyon ve bakımlarını yaptırmak.

İş Güvenliği ve Çevre için risk analiz ve değerlendirme yaparak tehlike ve kazalar için önlem almak birinci önceliğimiz olarak görürüz.

bottom of page